15 letnie doświadczenie
Ośrodek Detoksykacji +48 780 140 130 Leczenie Uzależnień +48 510 280 121

Terapia Ambulatoryjna

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ambulatoryjna Terapia Uzależnień

"Terapia uzależnień z dojazdem do ośrodka. Podstawą terapii jest założenie, że każdy człowiek posiada wewnętrzne zasoby, których odpowiednie wykorzystanie pozwoli mu wrócić do zdrowia psychicznego i dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Jesteśmy po to, by pomóc ci znaleźć te zasoby i pokazać, w jaki sposób z nich czerpać.“

Pacjent po ukończeniu całościowej terapii jest objęty całoroczną nieodpłatną opieką – może korzystać czy to z sesji terapii indywidualnej, czy też przyjeżdżać na wzmacniające pobyty weekendowe. W niedzielne dni odwiedzin proponujemy terapię rodzinną/par w ramach kosztów terapii.

Terapia uzależnień w formie ambulatoryjnej jest odpowiednia dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z terapii stacjonarnej. Leczenie ambulatoryjne to terapia z dojazdem do ośrodka. Aby uczestnictwo było skuteczne, należy posiadać umiejętności utrzymywania abstynencji, mieć siłę, żeby odmawiać pokusom, oraz wiedzieć jak rozpoznać i radzić sobie z głodem danego uzależnienia. Terapia jest wygodną opcją dla osób pracujących, ponieważ spotkania grup terapeutycznych często odbywają się wieczorami.

Terapia ambulatoryjna osób uzależnionych opiera się w dużej mierze na takim integrowaniu podejść i modeli teoretycznych, by w praktyce uzyskać readaptację społeczną, która będzie dopasowana do wyobrażeń i gotowości pacjentów do wszelkich zmian w swoim życiu.


Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia Uzależnień

Bezpłatne

konsultacje terapeutyczne

Leczenie Uzależnień

CHCESZ SKORZYSTAĆ
ZE WSPARCIA OŚRODKA uzależnień?

Gwarantujemy pełną dyskrecję i anonimowość
oraz zachowanie stosownej intymności świadczeń medycznych!